Xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc: Chưa có hồi kết

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận góp ý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Ảnh Q.H
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận góp ý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Ảnh Q.H
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận góp ý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Ảnh Q.H
Lên top