Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gặp mặt cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Lên top