Không có tên ông Trịnh Văn Chiến trong danh sách bầu BCH Đảng bộ tỉnh

Ông Trịnh Văn Chiến - Uỷ vên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Ông Trịnh Văn Chiến - Uỷ vên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Ông Trịnh Văn Chiến - Uỷ vên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Lên top