Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Minh Hiếu.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Minh Hiếu.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Minh Hiếu.
Lên top