Khánh thành công viên mang tên lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Công viên Fidel ở giữa khu dân cư nhìn từ trên cao. Ảnh: NT.
Công viên Fidel ở giữa khu dân cư nhìn từ trên cao. Ảnh: NT.
Công viên Fidel ở giữa khu dân cư nhìn từ trên cao. Ảnh: NT.
Lên top