Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam

Ông Salvado Valdés Mesa cùng Đoàn Đại biểu Đảng, Chính phủ Việt Nam và Cuba đến dự lễ kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Salvado Valdés Mesa cùng Đoàn Đại biểu Đảng, Chính phủ Việt Nam và Cuba đến dự lễ kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Salvado Valdés Mesa cùng Đoàn Đại biểu Đảng, Chính phủ Việt Nam và Cuba đến dự lễ kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Ảnh: Hưng Thơ.