45 năm ngày Chủ tịch Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam:

Tượng đài của vị lãnh tụ Cuba trong lòng người dân Quảng Trị

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và ông Salvado Valdés Mesa - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba- đến dự lễ kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị. Ảnh: H.T
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và ông Salvado Valdés Mesa - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba- đến dự lễ kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị. Ảnh: H.T
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và ông Salvado Valdés Mesa - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba- đến dự lễ kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị. Ảnh: H.T
Lên top