Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 tại Hội An

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2107 tập trung thảo luận 4 vấn đề ưu tiên trong hợp tác kinh tế tài chính. Ảnh: LP
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2107 tập trung thảo luận 4 vấn đề ưu tiên trong hợp tác kinh tế tài chính. Ảnh: LP
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2107 tập trung thảo luận 4 vấn đề ưu tiên trong hợp tác kinh tế tài chính. Ảnh: LP
Lên top