Khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong công tác xây dựng gia đình

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: TG
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: TG
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: TG
Lên top