Tuyên dương gia đình công nhân viên chức, lao động tiêu biểu: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ cuộc sống đời thường

Các gia đình tiêu biểu giao lưu ở Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 do LĐLĐ thành phố vừa tổ chức tại Hội An, Quảng Nam. 
Ảnh: Trà Giang
Các gia đình tiêu biểu giao lưu ở Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 do LĐLĐ thành phố vừa tổ chức tại Hội An, Quảng Nam. Ảnh: Trà Giang
Các gia đình tiêu biểu giao lưu ở Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 do LĐLĐ thành phố vừa tổ chức tại Hội An, Quảng Nam. Ảnh: Trà Giang
Lên top