Biểu dương 41 gia đình công nhân, viên chức tiêu biểu

Ban chấp hành LĐLĐ Thừa Thiên Huế trao bằng khen và hoa cho đại diện các gia đình công nhân, viên chức ưu tú. Ảnh: Q. Nhi.
Ban chấp hành LĐLĐ Thừa Thiên Huế trao bằng khen và hoa cho đại diện các gia đình công nhân, viên chức ưu tú. Ảnh: Q. Nhi.
Ban chấp hành LĐLĐ Thừa Thiên Huế trao bằng khen và hoa cho đại diện các gia đình công nhân, viên chức ưu tú. Ảnh: Q. Nhi.
Lên top