Gia đình là động lực để công nhân cố gắng mỗi ngày

Anh Nguyễn Văn Tâm - Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) - cho con gái ăn bữa trưa trong khi đợi vợ tan ca. 
Ảnh: Phương Hân
Anh Nguyễn Văn Tâm - Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) - cho con gái ăn bữa trưa trong khi đợi vợ tan ca. Ảnh: Phương Hân
Anh Nguyễn Văn Tâm - Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) - cho con gái ăn bữa trưa trong khi đợi vợ tan ca. Ảnh: Phương Hân
Lên top