Hứa nhiều hơn làm, đại biểu đề nghị Đà Nẵng xin lỗi cử tri

Cử tri Đà Nẵng nêu việc thành phố còn hứa nhiều với cử tri mà chưa giải quyết dứt điểm. Ảnh: TT
Cử tri Đà Nẵng nêu việc thành phố còn hứa nhiều với cử tri mà chưa giải quyết dứt điểm. Ảnh: TT