Đà Nẵng chọn phương hướng hành động năm 2018 là "đẩy mạnh thu hút đầu tư"

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng ngày 1.12 đã tổ chức họp báo, thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng ngày 1.12 đã tổ chức họp báo, thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng ngày 1.12 đã tổ chức họp báo, thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
Lên top