Bí thư Đà Nẵng mong HĐND ổn định tổ chức trước khiếm khuyết về nhân sự

Ông Trương Quang Nghĩa- Bí thư Thảnh uỷ Đà Nẵng đề nghị HĐND thành phố ổn định tổ chức, giám sát việc quy hoạch Sơn Trà
Ông Trương Quang Nghĩa- Bí thư Thảnh uỷ Đà Nẵng đề nghị HĐND thành phố ổn định tổ chức, giám sát việc quy hoạch Sơn Trà