Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Học toán để làm gì?