Hình ảnh khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM)

Lên top