Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về ứng phó COVID-19

Hình ảnh tại lễ khởi động năm Chủ tịch ASEAN 2020. Ảnh: Sơn Tùng.
Hình ảnh tại lễ khởi động năm Chủ tịch ASEAN 2020. Ảnh: Sơn Tùng.
Hình ảnh tại lễ khởi động năm Chủ tịch ASEAN 2020. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top