Chủ tịch ASEAN 2020: Phép thử cho sự trưởng thành của Việt Nam

Lễ ra mắt và phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020. Ảnh: DUY HIỆU
Lễ ra mắt và phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020. Ảnh: DUY HIỆU
Lễ ra mắt và phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020. Ảnh: DUY HIỆU
Lên top