Phái đoàn Mỹ tại ASEAN đánh giá cao chủ đề năm Chủ tịch ASEAN 2020

Ủy ban hợp tác chung ASEAN - Mỹ họp lần thứ 11. Ảnh: BNG.
Ủy ban hợp tác chung ASEAN - Mỹ họp lần thứ 11. Ảnh: BNG.
Ủy ban hợp tác chung ASEAN - Mỹ họp lần thứ 11. Ảnh: BNG.
Lên top