Hải Phòng: Hợp nhất một số cơ quan Đảng và chính quyền

Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng trao quyết định hợp nhất một số đơn vị cho 3 địa phương - ảnh CTV
Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng trao quyết định hợp nhất một số đơn vị cho 3 địa phương - ảnh CTV
Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng trao quyết định hợp nhất một số đơn vị cho 3 địa phương - ảnh CTV
Lên top