Đề xuất hợp nhất, sáp nhập các sở, ngành trong cả nước: Vẫn còn “thoáng” cho nhiều địa phương

ĐBQH Phạm Văn Hoà - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khoá XIV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
ĐBQH Phạm Văn Hoà - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khoá XIV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
ĐBQH Phạm Văn Hoà - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khoá XIV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Lên top