Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng nhận khuyết điểm về TNGT và chỗ đậu đỗ xe

Sắp tới, khu vực trung tâm TP Hải Phòng sẽ không được đậu đỗ xe.
Sắp tới, khu vực trung tâm TP Hải Phòng sẽ không được đậu đỗ xe.