Điểm mới trong dự thảo Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu.
Lên top