Tổng LĐLĐVN: Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Nghị định về tiền lương

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.
Lên top