Đề xuất bỏ chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

Dự thảo luật  đề nghị bỏ chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn của viên chức để khắc phục tình trạng tâm lý viên chức suốt đời. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Dự thảo luật đề nghị bỏ chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn của viên chức để khắc phục tình trạng tâm lý viên chức suốt đời. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Dự thảo luật đề nghị bỏ chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn của viên chức để khắc phục tình trạng tâm lý viên chức suốt đời. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top