Kiến nghị bỏ biên chế vĩnh viễn đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên

Thầy Nguyễn Xuân Khang (bên phải) trao đổi với Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ bên lề Hội nghị góp ý kiến về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Ảnh: Phan Thảo
Thầy Nguyễn Xuân Khang (bên phải) trao đổi với Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ bên lề Hội nghị góp ý kiến về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Ảnh: Phan Thảo
Thầy Nguyễn Xuân Khang (bên phải) trao đổi với Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ bên lề Hội nghị góp ý kiến về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Ảnh: Phan Thảo
Lên top