Cán bộ về hưu bị phát hiện có vi phạm lúc đương chức vẫn bị kỷ luật

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh Q.H
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh Q.H
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh Q.H
Lên top