Đề nghị bổ sung túi ni lông vào đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (Ảnh: QH)
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (Ảnh: QH)