Đẩy đuổi tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam

Biên phòng Quảng Trị tiếp cận tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải. Ảnh: Mạnh Hùng.
Biên phòng Quảng Trị tiếp cận tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải. Ảnh: Mạnh Hùng.
Biên phòng Quảng Trị tiếp cận tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải. Ảnh: Mạnh Hùng.
Lên top