Đảng bộ Quân sự Kiên Giang: Xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Kiên Giang khóa XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 chụp ảnh lưu niệm.
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Kiên Giang khóa XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 chụp ảnh lưu niệm.
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Kiên Giang khóa XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 chụp ảnh lưu niệm.
Lên top