Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng lần thứ XIX

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh Nguyên Hải
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh Nguyên Hải
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh Nguyên Hải
Lên top