Thượng tướng Trần Đơn làm việc với Quân đoàn 2 về tổ chức Đại hội Đảng

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nguyên Hải
Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nguyên Hải
Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nguyên Hải
Lên top