Ban Bí thư công bố 6 quyết định về công tác nhân sự tại Đắk Lắk

Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố quyết định của Ban Bí thư về việc Chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Hữu Long
Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố quyết định của Ban Bí thư về việc Chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Hữu Long
Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố quyết định của Ban Bí thư về việc Chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Hữu Long
Lên top