Đại biểu Quốc hội bật cười về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời tại Quốc hội.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời tại Quốc hội.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời tại Quốc hội.
Lên top