Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói về quy định "sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần mới bị đuổi học"

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí ở Quốc hội.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí ở Quốc hội.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí ở Quốc hội.
Lên top