Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu chất vấn về vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội trường
Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội trường
Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội trường
Lên top