Chủ tịch Quốc hội: Xử lý đơn thư khiếu nại, không phải nhận đơn rồi chuyển là xong

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Lên top