Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, lan tỏa lớn

Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương (Ảnh: BNCTW)
Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương (Ảnh: BNCTW)