ĐBQH Nguyễn Anh Trí: “Có những cô gái mới 19 tuổi đã có biệt phủ”

ĐBQH Nguyễn Anh Trí băn khoăn chuyện những cô gái mới 19 tuổi; nhiều trưởng, phó phòng đã có biệt phủ nghìn mét vuông.
ĐBQH Nguyễn Anh Trí băn khoăn chuyện những cô gái mới 19 tuổi; nhiều trưởng, phó phòng đã có biệt phủ nghìn mét vuông.
ĐBQH Nguyễn Anh Trí băn khoăn chuyện những cô gái mới 19 tuổi; nhiều trưởng, phó phòng đã có biệt phủ nghìn mét vuông.
Lên top