Thay cho vạn lời nói về “lòng tin”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/TP
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/TP
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/TP
Lên top