Công bố cuốn sách về cuộc đời cống hiến của GS.TSKH Vũ Đình Cự

Các đại biểu công bố cuốn sách. Ảnh: HN
Các đại biểu công bố cuốn sách. Ảnh: HN