Cố Thủ tướng Phan Văn Khải: Nhà lãnh đạo không quan cách

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải gặp ông John McCain trong chuyến thăm Mỹ năm 2005. Ảnh: Getty Images
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải gặp ông John McCain trong chuyến thăm Mỹ năm 2005. Ảnh: Getty Images
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải gặp ông John McCain trong chuyến thăm Mỹ năm 2005. Ảnh: Getty Images
Lên top