Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

17.000 người đã đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải