17.000 người đã đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Lên top