Có nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng lao động trong và sau các làn sóng dịch

Bà Nguyễn Thuý Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội trình bày báo cáo thẩm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: QH
Bà Nguyễn Thuý Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội trình bày báo cáo thẩm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: QH
Bà Nguyễn Thuý Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội trình bày báo cáo thẩm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: QH
Lên top