Năm 2022 tiếp tục mục tiêu thích ứng an toàn, phấn đấu tăng trưởng 6-6,5%

Dự kiến tăng trưởng năm 2022 đạt từ 6-6,5%. Ảnh: Nam Dương
Dự kiến tăng trưởng năm 2022 đạt từ 6-6,5%. Ảnh: Nam Dương
Dự kiến tăng trưởng năm 2022 đạt từ 6-6,5%. Ảnh: Nam Dương
Lên top