Cơ hội đầu tư, hợp tác cho các tập đoàn tài chính tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Kim Jung Tai, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Keb Hana của Hàn Quốc. Ảnh: Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Kim Jung Tai, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Keb Hana của Hàn Quốc. Ảnh: Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Kim Jung Tai, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Keb Hana của Hàn Quốc. Ảnh: Thành Chung