Chủ tịch Quốc hội: Vốn ít, không đủ cân đối thì đâu phải do Luật đầu tư công

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)
Lên top