Đại biểu Quốc hội mang sách Toán lớp 1 để làm ví dụ tại phiên họp Thường vụ Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga mang sách giáo khoa lớp 1 ra phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 19.9 để dẫn chứng (Ảnh: T.Dũng)
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga mang sách giáo khoa lớp 1 ra phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 19.9 để dẫn chứng (Ảnh: T.Dũng)
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga mang sách giáo khoa lớp 1 ra phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 19.9 để dẫn chứng (Ảnh: T.Dũng)
Lên top