Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh làm Bí thư huyện Đầm Hà

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - trao quyết định cho bà Đỗ Thị Ninh Hường giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đầm Hà.
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - trao quyết định cho bà Đỗ Thị Ninh Hường giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đầm Hà.
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - trao quyết định cho bà Đỗ Thị Ninh Hường giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đầm Hà.
Lên top